Huisregels

Silss Dance company hanteert de hieronder geschreven huisregels in al de lessen gegeven onder eigen naam. Bij lessen gegeven door Silss Dance company voor een andere dansschool worden de huisregels van de andere dansschool gehanteerd. 

De lessen:

 • Deelnemers worden geacht tijdig in de les aanwezig te zijn.
 • Bij verhindering dient de deelnemer zich tijdig af te melden bij de desbetreffende docent. 
 • Eten tijdens de dansles is verboden (traktaties zijn wel toegestaan).
 • Deelnemers mogen een flesje water meenemen.
 • Tijdens de dansles streven wij er naar dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van het toilet voor de veiligheid van het kind en de toezicht van de docent. Deelnemers worden daarom verzocht voor aanvang van de les naar het toilet te gaan. 
 • Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers tijdens de les in de zaal blijven. Dit is alleen mogelijk bij een proefles.
 • De laatste 5 minuten mogen ouders/verzorgers in de zaal naar de dansles kijken. Leerlingen van andere lesgroepen wachten in de kleedkamer tot de les voorbij is. 
 • De deur blijf tijdens de dansles gesloten om de rust te bewaren. 

Kledingvoorschriften:

 • Deelnemers dragen geschikte sportkleding waarbij zij niet belemmert worden in het dansen.
 • De deelnemer dient schoeisel te dragen welke geschikt is voor de dansstijl. Het schoeisel dient schoon te zijn en de dansvloer niet te beschadigen. 
 • Haren worden vast gedaan, zodat ze niet in het gezicht hangen.
 • Het dragen van sieraden is verboden (kleine oorknopjes/ringetjes zijn wel toegestaan). 

Kleedruimtes:

 • Deelnemers die nog moeten omkleden maken gebruik van de aangewezen ruimte hiervoor. 
 • Deelnemers zorgen dat de kleedruimte netjes wordt achtergelaten. 
 • Jassen en tassen blijven in de kleedruimte. Sleutels en/of telefoon mogen, indien geluid is uitgeschakeld, in de desbetreffende bak in de zaal gestopt worden tijdens de dansles.

Overige:

 • Silss Dance company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van uw spullen.
 • Docenten en leerlingen behandelen elkaar met respect. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
 • Belangrijke mededelingen worden geplaatst in de nieuwsbrief welke u via mail of op papier zult ontvangen.